/page/2
bye bye summer on Flickr.

bye bye summer on Flickr.

Good morning! on Flickr.

Good morning! on Flickr.

untitled on Flickr.

untitled on Flickr.

new work! on Flickr.

new work! on Flickr.

Good morning on Flickr.

Good morning on Flickr.

untitled on Flickr.

untitled on Flickr.

bye bye summer on Flickr.

bye bye summer on Flickr.

Good morning! on Flickr.

Good morning! on Flickr.

untitled on Flickr.

untitled on Flickr.

new work! on Flickr.

new work! on Flickr.

Good morning on Flickr.

Good morning on Flickr.

untitled on Flickr.

untitled on Flickr.

About:

Fotografia to moja pasja. Zawsze noszę przy sobie aparat, tak na wypadek, gdyby miał mnie ominąć jakiś warty zapamiętania obraz, ulotna chwila, klatka obiektywu, do której wraca się potem nieustannie myślami, wciąż żywa we mnie. Na moich fotografiach chcę oddać to, co na pozór niezauważalne, omijane, a piękne w swojej prostocie. Kobieta, to niewątpliwie zmysłowa istota dlatego, fascynując się nimi, staram zatrzymać ich piękno i kobiecość. Fotografuę także miejsca, do których warto wracać, przedmioty, takie, które niosą ze sobą tajemnicę, opowiadają historie i takie, które nabierają wyrazistości, chwile, które nie powinny trwać chwilę, a znacznie dłużej. Moją fotografią wyrażam uczucia, emocje, tęsknoty, poruszam wyobraznię i dotykam tych najprostszych, za to jak pięknych momentów napotykanych każdego dnia.


Having a passion for photography, I always carry my camera on me just in case some worth remembering picture, an occasional moment, a lens's frame, to which one constantly returns in his/her thoughts, still alive in me, passes me by. In my photographs I want to capture what is seemingly unnoticed, passed by but beautiful in its simplicity. A woman is no doubt a sensual creature and that is why , being fascnated by them, I strive to capture their beauty and feminity. I also shoot places to which it is worth coming back, items which carry a mystery, tell stories, and those which gain in distinctiveness, moments which shouldn't last a moment but substantially more. Through my photography I express feelings, emotions, longings, I move imagination and touch upon the most simple but what beautiful moments which are met every day.
Contact:
Anna Nowocinska
+48 58 505 100 915
annanowocinska@gmail.com
Gdansk Region
PolandMore of my photographs are here:


Photos from Anna Nowocinska's contacts on Flickriver